Умови купівлі-продажу

За цим Договором одна сторона Продавець, з одного боку, і будь-яка особа, яка прийняла умови даного Договору публічної оферти – Покупець, з іншого боку, далі разом – Сторони, уклали даний Договір публічної оферти (далі — Договір), адресований необмеженому колу осіб, який є офіційною публічною пропозицією Продавця укласти з Покупцями договір купівлі-продажу Послуг, види яких розміщені у відповідному розділі Веб-сайту https://carramel.ua/abonement.

Продавці, що мають намір здійснювати продаж Послуг за допомогою Веб-сайту https://carramel.ua та Покупці при придбанні Послуг, види яких розміщені на відповідних сторінках Веб-сайту https://carramel.ua, приймають умови цього Договору про нижченаведене.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Договірні відносини між Продавцем і Покупцем оформляються у вигляді Договору публічної оферти. Натискання на сторінці Веб-сайту https://carramel.ua у відповідному розділі кнопки “Купити онлайн”, означає, що Покупець, незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа — підприємець), згідно чинного міжнародного та українського законодавства, взяв до виконання умови Договору публічної оферти, які вказані нижче.

1.2. Договір публічної оферти є публічним, тобто відповідно до статей 633, 641 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх Покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа — підприємець). При повній згоді з даним Договором Покупець приймає умови та порядок оформлення замовлення, оплати Послуги Продавцем, відповідальності за недобросовісне Замовлення і за невиконання умов цього Договору.

1.3. Даний Договір набуває чинності з моменту натискання на кнопку “Купити онлайн”, яким Покупець надає згоду здійснити покупку у Продавця Послуги та діє до моменту отримання Покупцем Послуги від Продавця і повного розрахунку з ним.

1.4. Для регулювання договірних правовідносин за Договором Сторони обирають та, в разі необхідності, застосовують українське законодавство. Якщо міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, встановлені інші правила, ніж ті, що встановлені українським законодавством, то застосовуються правила міжнародного договору.

2. ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ

«Договір публічної оферти» – публічний договір, зразок якого розміщений на Веб-сайті https://carramel.ua, і застосування якого є обов’язковим для всіх Продавців, що містить пропозицію Продавця щодо придбання Послуги, види якої розміщено на Веб-сайті https://carramel.ua, спрямовану невизначеному колу осіб, у тому числі Покупцям.

«Акцепт» – прийняття Покупцем пропозиції Продавця щодо придбання Послуги, види якої розміщено на Веб-сайті https://carramel.ua, шляхом натискання кнопки “Купити онлайн”.

«Послуга» – предмет торгівлі (послуга по забезпеченню фізичного комфорту, штучної засмаги, засмаги у солярії), щодо придбання якої на Веб-сайті https://carramel.ua розміщена пропозиція Продавця, це дії Продавця, результати яких споживаються Покупцем, в процесі їх виконання.

«Покупець» – будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець, згідно чинного українського законодавства, що відвідали Веб-сайт https://carramel.ua та мають намір придбати той чи інший вид Послуги.

«Продавець» – будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець, згідно чинного міжнародного та українського законодавства, які є надавачами чи розповсюджувачами Послуги та за допомогою Веб-сайту https://carramel.ua/ мають намір її продати.

«Замовлення» – належно оформлена та розміщена на Веб-сайті https://carramel.ua заявка Покупця на купівлю Послуги, що адресується Продавцю.

«Законодавство» – встановлені українським або міжнародним законодавством норми для регулювання договірних правовідносин за Договором.

«Істотний недолік Послуги» – недолік, який робить неможливим чи недопустимим отримання Послуги відповідно до її цільового призначення, виник з вини надавача (Продавця), після його усунення проявляється знову з незалежних від споживача причин.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Продавець зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, продати Послугу на основі Замовлення, оформленого Покупцем на відповідній сторінці Веб-сайту https://carramel.ua, а Покупець зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, придбати Послугу і сплатити за неї кошти.

Предметом даного Договору є отримання Покупцем Послуги по забезпеченню фізичного комфорту, штучної засмаги, засмаги у солярії в обраній студії засмаги Продавця. Покупець зобов’язується сплатити вартість таких Послуг шляхом придбання Клубної картки та/або абонементу на відповідній сторінці Веб-сайту https://carramel.ua або безпосередньо в студії засмаги Продавця, та дотримуватися усіх правил засмаги і рекомендацій Продавця щодо правильного отримання Послуги та умов цього Договору.

3.2. Продавець та Покупець підтверджують, що чинний Договір не є фіктивною чи удаваною угодою або угодою, укладеною під впливом тиску чи обману.

3.3. Продавець підтверджує, що має всі необхідні дозволи на здійснення господарської діяльності, які регулюють сферу правовідносин, що виникають та діють в процесі виконання цього Договору, а також гарантує, що має право на виробництво, надання та/або реалізацію Послуги без будь-яких обмежень, у відповідності з вимогами діючого законодавства України, та зобов’язується нести відповідальність у випадку порушення прав Покупця в процесі виконання цього Договору та реалізації Послуги.

4. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ ПРОДАВЦЯ

4.1. Продавець зобов’язаний:

 1. виконувати умови даного Договору;
 2. виконувати замовлення Покупця в разі надходження оплати від Покупця;
 3. надати Покупцю Послугу згідно з вибраним видом на відповідній сторінці Веб-сайту https://carramel.ua, оформленим Замовленням і умовами даного Договору;
 4. повідомити Покупця про можливу додаткову комісію при оплаті європейських замовлень картками типу Mastercard, Visa, Visa Electron, Mastercard Electronic, Maestro шляхом інформування в даному договорі.

4.2. Продавець має право:

 1. в односторонньому порядку призупинити надання Послуг за цим Договором у випадку порушення Покупцем умов цього Договору.

4.3. Продавець:

1. ФОП Борка Вікторія Володимирівна
ЄДРПОУ: 2953810105
Банківські реквізити: п/р UA973807750000026001056142824 у ПЕЧЕРСЬКІЙ ФIЛIЇ АТ КБ “ПРИВАТБАНК”,
МФО 305299

або Суб’єкт господарювання з числа осіб, що пропонують до придбання на Веб-сайті https://carramel.ua Послугу за єдиними погодженими правилами, викладеними в даному договорі публічної оферти.

5. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ ПОКУПЦЯ

5.1. Покупець зобов’язаний:

 1. своєчасно оплатити і отримати замовлення на умовах цього Договору;
 2. ознайомитись з інформацією про Послугу, яка розміщена на Веб-сайті https://carramel.ua

5.2. Покупець має право:

 1. оформити замовлення на відповідній сторінці Веб-сайту https://carramel.ua;
 2. вимагати від Продавця виконання умов цього Договору;
 3. на інформування про можливу додаткову комісію при оплаті європейських замовлень картками типу Mastercard, Visa, Visa Electron, Mastercard Electronic, Maestro.

6. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

6.1. Покупець самостійно оформлює Замовлення на відповідній сторінці Веб-сайту https://carramel.ua шляхом натискання на кнопку “Купити онлайн”, або зробивши замовлення по електронній пошті, чи за номером телефону, вказаному в розділі контактів Веб-сайту https://carramel.ua.

7. ЦІНА ДОГОВОРУ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ

7.1. Ціна кожного окремого виду Послуги визначається Продавцем та зазначається на відповідній сторінці Веб-сайту https://carramel.ua. Ціна Договору визначається шляхом додавання цін всіх видів обраних Послуг.

7.2. Вартість Замовлення може змінюватись в залежності від ціни, виду, кількості чи номенклатури Послуги.

7.3. Покупець може оплатити Замовлення наступними способами:

1) за допомогою банківського переказу грошей на поточний рахунок Продавця, що вказаний в рахунку, в т.ч. за допомогою Інтернет-банкінгу.

2) накладним платежем при отриманні Замовлення в студіях засмаги Продавця.

3) Кредитною карткою наступного типу:

 1. Visa
 2. Visa Electron
 3. Mastercard
 4. Mastercard Electronic
 5. Maestro

4) будь-яким іншим способом за домовленістю з Продавцем.

Примітка. При оплаті Покупцем замовлення платіжною карткою можливо стягування додаткової комісії емітентом цієї картки, зокрема при оплаті Покупцем замовлення платіжною карткою можливо стягування додаткової комісії при оплаті Покупцем європейських замовлень емітентами карток Visa, Mastercard, Visa Electron, Mastercard Electronic, Maestro. При натисканні на сторінці Веб-сайту https://carramel.ua у відповідному розділі кнопки «Купити онлайн» означає, що Продавець повідомив Покупця про можливість стягнення додаткової комісії при оплаті Покупцем європейських замовлень, емітентом картки Visa, Mastercard, Visa Electron, Mastercard Electronic, Maestro.

8. УМОВИ ДОСТАВКИ ПОСЛУГИ

8.1. Покупець отримує Послугу особисто в студіях засмаги Продавця. Порядок оплати та отримання зазначений на відповідній сторінці Веб-сайту https://carramel.ua.

Всі питання, що виникли в процесі оплати і отримання Послуги, Покупець може з’ясувати за контактними даними в розділі «Студії засмаги».

9. УМОВИ ПОВЕРНЕННЯ ПОСЛУГИ

9.1. Відповідно до ст. 9 Закону України «Про захист прав споживачів», Покупець має право на обмін Послуги належної якості протягом чотирнадцяти днів, не рахуючи дня купівлі, якщо триваліший строк не оголошений Продавцем. Покупець має право на обмін Послуги із врахуванням положень законодавства про підстави та перелік Послуг, що не підлягають обміну.

9.2. У випадку наявності хоча б одного з перерахованих недоліків, Покупець зобов’язаний зафіксувати його у складеному акті довільної форми. Акт повинен бути підписаний Покупцем та представником/адміністратором Продавця у студії засмаги. При можливості недоліки повинні бути зафіксовані засобами фото- або відеозйомки. Протягом 1 (одного) дня Покупець зобов’язаний повідомити адміністратора (представника Продавця відповідального за оформлення замовлення на Послугу) про виявлені недоліки та домовитися про заміну Послуги, заповнивши при цьому рекламаційну форму на повернення/відмову від Послуги.

9.3. Сторони погодили, що у випадку недотримання обов’язкових вимог вказаної процедури, визнається отримання Покупцем Послуги у належному стані та зазначеної якості.

10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

10.1. Сторони відповідають за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору в порядку, передбаченому цим Договором і, чинним міжнародним та українським законодавством.

10.2. У разі виникнення спорів, пов’язаних з виконанням Сторонами цього Договору, за винятком спорів щодо стягнення заборгованості з Покупця, Сторони зобов’язуються вирішувати їх шляхом переговорів з дотриманням претензійного порядку. Термін розгляду претензії — 7 (сім) календарних днів від дати її отримання. По спорах у зв’язку із стягненням заборгованості з Покупця дотримання претензійного порядку не потрібно.

10.3. Усі спори, розбіжності або вимоги, що виникають з цього Договору або у зв’язку з ним, у тому числі що стосуються його виконання, порушення, припинення або недійсності, підлягають вирішенню у відповідному суді згідно міжнародного та українського матеріального і процесуального права.

11. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

11.1. Сторони не несуть відповідальності за невиконання будь-якого зі своїх зобов’язань, за винятком зобов’язань по оплаті, якщо доведуть, що таке невиконання було викликано форс-мажорними обставинами, тобто подіями або обставинами, дійсно знаходяться поза контролем такої Сторони, настали після укладення цього Договору, що носять непередбачений і невідворотний характер.

До форс-мажорних обставин належать, зокрема, природні катаклізми, страйки, пожежі, повені, вибухи, обмерзання, війни (як оголошені, так і неоголошені), заколоти, загибель Послуги, затримки перевізників, викликані аваріями або несприятливими погодними умовами, небезпеки і випадковості на морі, ембарго, катастрофи, обмеження, що накладаються державними органами (включаючи розподілу, пріоритети, офіційні вимоги, квоти і ціновий контроль), якщо ці обставини безпосередньо вплинули на виконання цього Договору.

11.2. Сторона, для якої стало неможливим виконання зобов’язань за цим Договором через настання форс-мажорних обставин, повинна негайно інформувати іншу Сторону в письмовому вигляді про виникнення вищевказаних обставин, а також протягом 30 (тридцяти) календарних днів надати іншій Стороні підтвердження форс-мажорних обставин. Таким підтвердженням буде довідка, сертифікат або інший відповідний документ, виданий уповноваженим державним органом, розташованим за місцем виникнення форс-мажорних обставин.

11.3. Час, який потрібен Сторонам для виконання своїх зобов’язань за цим Договором, буде продовжено на будь-який термін, протягом якого було відкладено виконання через перерахованих обставин.

11.4. Якщо через дію обставин непереборної сили невиконання зобов’язань за цим Договором триває більше 3 (трьох) місяців, кожна із Сторін має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, письмово повідомивши про це іншу сторону. Незважаючи на настання форс-мажору, перед припиненням цього Договору внаслідок форс-мажорних обставин Сторони здійснюють остаточні взаєморозрахунки.

Незважаючи на настання форс-мажору, перед припиненням цього Договору внаслідок форс-мажорних обставин Сторони здійснюють остаточні взаєморозрахунки.

12. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

12.1. Інформація, що надається Покупцем є конфіденційною. Інформація про Покупця використовується виключно в цілях виконання його Замовлення (відправлення повідомлення Продавцю про замовлення Послуги, надсилання рекламних повідомлень і т.д.).

12.2. Власним акцептуванням Договору або реєстрацією на Веб-сайті https://carramel.ua (заповнення реєстраційної анкети) Покупець добровільно надає згоду на збір та обробку власних персональних даних з наступною метою: дані, що стають відомі використовуватимуться в комерційних цілях, в тому числі для обробки замовлень на придбання Послуг, отримання інформації про замовлення, надсилання телекомунікаційними засобами зв’язку (електронною поштою, мобільним зв’язком) рекламних та спеціальних пропозицій, інформації про акції, розіграші або будь-якої іншої інформації про діяльність Веб-сайту https://carramel.ua.

Для цілей, передбачених цим пунктом, Покупцю мають право направлятися листи, повідомлення та матеріали на поштову адресу, e-mail Покупця, а також відправлятися sms-повідомлення, здійснюватися дзвінки на вказаний в анкеті телефонний номер.

12.3. Покупець дає право здійснювати обробку його персональних даних, у тому числі: поміщати персональні дані в бази даних (без додаткового повідомлення про це), здійснювати довічне зберігання даних, їх накопичення, оновлення, зміну (у міру необхідності). Продавець бере на себе зобов’язання забезпечити захист даних від несанкціонованого доступу третіх осіб, не поширювати і не передавати дані будь-якій третій стороні (крім передачі даних пов’язаним особам, комерційним партнерам, особам, уповноваженим Продавцем на здійснення безпосередньої обробки даних для зазначених цілей, а також на обов’язковий запит компетентного державного органу).

12.4. У випадку небажання отримувати розсилку, Покупець має право звернутися до Продавця, написавши заяву про відмову від отримання рекламних матеріалів, надіславши його на поштову або електронну адресу.

12.5. Продавець не несе відповідальність за зміст і правдивість інформації, що надається Покупцем при оформленні замовлення. Покупець несе відповідальність за достовірність вказаної при оформленні замовлення інформації.

12.6. Сторони погоджуються, що цей Договір в цілому та будь-яка його частина відповідає вільному волевиявленню Сторін і не можуть бути визнаними такими, що не відповідають інтересам обох Сторін.

12.7. Якщо Покупець не відвідує студії засмаги Продавця, не використовує свою Клубну картку та абонемент або використовує її не у повному обсязі внаслідок вагітності, відрядження, хвороби та/або внаслідок будь-яких інших причин, строк дії Клубної картки та абонемента не змінюється, а дата закінчення строку її дії не переноситься, і, відповідно, грошові кошти, сплачені Покупцем за цим Договором, поверненню не підлягають, якщо інше не передбачено цим Договором.

12.8. Якщо на момент підписання Договору Продавцем проводились акції, Покупець підтверджує, що був повністю проінформований про їх умови та безвідклично погоджується з ними, не висловлює заперечень, що порядок активації Клубної картки та абонементу може відрізнятися. Покупець також не висловлюватиме будь-яких вимог, якщо в майбутньому Продавець проводитиме акції, що, на думку Покупця, є більш вигідні, ніж/та на умовах яких Покупець уклав цей Договір.

12.9. Цим Покупець заявляє, що він усвідомлює, що факт укладення цього Договору (акцептування цієї Оферти) означає, що: а) Покупець свідомо погоджується на всі умови Договору; б) Покупець ознайомлений з вартістю Послуг за цим Договором, яка його повністю влаштовує; в) стан здоров’я Покупця дозволяє йому споживати Послуги Продавця у відповідності до цього Договору, і що Покупець не має протипоказань щодо засмаги в солярію та/або інсоляції штучним ультрафіолетом; г) Покупець надає свою згоду на обробку його персональних даних Продавцем у будь-яких цілях, якщо такі цілі не суперечать чинному законодавству України та необхідні для укладання даного Договору та його виконання.

12.10. Сторони домовились, що надання Послуг та обслуговування Покупців (повністю або частково) може здійснюватись іноземними мовами, зокрема, але не виключно, англійською та російською мовами. Така умова не буде свідчити про будь-яку дискримінацію чи порушення прав споживачів у рамках чинного законодавства України.